Tjenester for privatpersoner

For beboere i eneboliger, rekkehus og leiligheter som har installert ventilasjon i boligen er det viktig å vedlikeholde systemet for å opprettholde et godt inneklima.

TjenesterDokumentasjon

Vi leverer våre rapporter digitalt i pdf-format.


Spørsmål?

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Kontakt oss

Tjenester for privatpersoner

For beboere i eneboliger, rekkehus og leiligheter som har installert ventilasjon i boligen er det viktig å vedlikeholde systemet for å opprettholde et godt inneklima. Dersom noen i husstanden lider av allergi, konstant forkjølelse eller bihuleproblemer kan det være hensiktsmessig å få luftkvaliteten inspisert. Dette for å fjerne støv og andre skadelige partikler fra ventilasjonsanlegget. Vi utfører også reparasjoner av vifter og utskiftning av hele ventilasjonsanlegg.

Ren luft i hjemmet er veldig viktig dersom du ønsker et sunt inneklima. Med vår rengjøringstjeneste, vil du være i stand til å føle forskjellen. Ventilasjonsbransjen anbefaler i dag at luftkanalene hjemme eller på arbeidsplassen bør rengjøres regelmessig for å ha optimalt utskiftning av luft og et godt inneklima.

Vi vil undersøke hver del av ventilasjonssystemet, og vil diskutere eksisterende problemer og løsninger med deg. Når inspeksjonen er ferdig vil vi rense systemet ved hjelp av tilpasset utsyr. Vi vil fjerne alle ventiler, rengjøre dem grundig og tilbakestille dem for deg. Dersom luftekanalene i ditt hjem aldri har blitt renset, vil vårt team kutte tilgang i rør og sette inn inspeksjonsluker i kanalnettet der det er behov for det.

Som byggmesterbedrift kan vi i tillegg tilby det meste innen vedlikeholdsarbeid og tømrertjenester. Vi tilbyr uforpliktende befaring på dag- og kveldstid, og kan levere skriftlig prisoverslag på kort tid. Ved behov kan vi etter nærmere avtale ta støvmålinger og videoinspeksjon av luftkanalene.

Viktigheten av å rense ventilasjonsanlegg.

Det stilles ulike krav til hyppigheten av å rense et ventilasjonsanlegg. Dette avhenger av hva boligen brukes til, og størrelsen på ditt hus eller din leilighet. I følge Byggforsk SINTEF anbefales renseintervall på private boliger minimum hvert 5. år. Dagens boliger er svært tette og krever god ventilasjon for å sikre et godt inneklima. Et ventilasjonsanlegg som ikke blir rengjort kan etter noen år redusere effekten med 50% eller mer!

40% av Norges befolkning plages av astma og allergi. Når vi vet at vi puster inn 15.000 liter luft i døgnet, er det lettere å forstå hvor viktig det er med ren inneluft. Vinterstid plages mange av svært tørr luft. Astma- og allergi kan ofte relateres til for dårlig inneklima, noe som igjen ofte fører til hodepine og at man føler seg uopplagt. Statistikken viser at nordmenn tilbringer omtrent 90% av tiden innendørs. Med grunnlag i dette kan man lett forstå hvor viktig det er med god ventilasjon i boligen.


EksemplerOfte stilte spørsmål


Når bør ventilasjonen i min bolig renses?

Har du ny bolig og det har gått 5 år siden du flyttet inn, er det på tide å vurdere en ventilasjonsrens. Hvor ofte en boligventilasjon bør renses avhenger av størrelsen på aggregatet og kanalene. Det er også avgjørende om din bolig utsettes for mye støv, eksos og annen forurensning fra uteluften. Et tegn på at ventilasjonen bør renses kan være redusert luftgjennomstrøming i huset. Dersom luftkvaliteten ikke er god nok kan dette også gi seg utslag i symptomer som hodepine, tretthet, forverring av allergier og andre luftveisplager.

Dersom din ventilasjon aldri før har blitt renset, bør det ved filterskift gi deg en god indikator på i hvilken stand ditt inneklima er. Du kan også åpne en ventil for å se hvor mye støv og skitt som ligger i røret. Det er også viktig å understreke at slik egenkontroll ikke alltid gir et riktig inntrykk. Dette fordi ventiler i utgangspunktet kan se rene ut, men at det ved nærmere inspeksjon fra en fagmann viser seg å eksempelvis være skittent lengre inn i systemet.  Det kan også ligge mye forurensning i kanalene som ikke er like synlig som eksempelvis, finstøv, døde hudceller og andre forurensende partikler fra luften.

Dersom du er usikker på om din boligventilasjon har behov for å renses, ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring og et evt. prisoverslag. 

Vi anbefaler som hovedregel at privatboliger renses med et intervall på 3- 5 år, jf norsk standard for privatboliger.

Hvor ofte må jeg bytte filter?

Det finnes en rekke filtertyper til ulike formål. Valg av filter må vurderes ut fra type ventilasjonsanlegg og anleggets kapasitet.

Svært ofte viser det seg at filter ikke blir skiftet hyppig nok. Det bør innarbeides rutiner for forsvarlig drift også når det gjelder filterskift i ditt ventilasjonsanlegg.  I ventilasjopnsanlegg brukes ofte posefiltre til å fange opp støv. Når slike posefiltre har vært i bruk en stund, brytes organisk støv ned av enzymer og andre kjemiske stoffer som også finnes i støvet. Det fører ofte til avgassinger og lukter fra selve filteret, og det kan gi dårlig inneklima.  Dersom ventilasjonsanlegget stenges, eller settes svært lavt om natten og gjennom fridager etc, avgir slike posefiltre betydelige mengder av oppsamlede gasser de første timene og forverrer inneklima. Filtrene inneholder mye støv, og det kan finnes helseskadelige mikroorganismer i dem (ikke minst hvis fiteret har blitt fuktig).

Filterskifte bør gjøres hver høst, eventuelt høst og vår.

Jeg har dårlig avtrekk, hva kan det skyldes?

Dårlig avtrekk kan skyldes feil med ventilasjonsanlegget som eksempelvis, feil innstillinger, skade på kanaler og defekte komponenter i aggregatet. Det kan også skyldes at smuss og støv over tid har samlet seg i deler av systemet som hindrer luften i å passere fritt. Dersom ditt ventilasjonsanlegg aldri blir renset kan enkelte kanaler over tid bli helt tette.

Må ventilasjonsviften byttes, eller kan den repareres?

I dagens samfunn er det ofte slik at man bytter fremfor å reparere. Det kan være kostbart, spesielt i tilfeller der det kun handler om mindre slitasjedeler som ved enkle grep kan skiftes ut av en fagmann. Vi ufører overhaling av eldre ventilasjonsanlegg, og bytter ut deler av anlegget dersom det viser seg å være hensiktsmessig. Dersom viften er i svært dårlig stand, eller det på sikt vil være lønnsom å bytte den opplyser vi om det. Regelmessig tilsyn og rens av systemet forlenger levetiden ofte i flere år.

Hvorfor samler det seg støv og skitt rundt ventilene mine?

Et godt ventilasjonsanlegg skal ikke samle støv eller spre forurensning og lukt dersom det vedlikeholdes skikkelig. Dersom det er støv rundt ventiler for tilluft kommer dette fra ventilasjonsanlegget. Dette er støv fra rommet som avsetter seg som følge at statisk elektrisitet. Feil justering av takventil, eller feil type ventil kan føre til avsetninger i taket.

Kanaler som bringer ny luft inn i boligen inneholder normalt ikke støv fordi luften er filtrert. Støv i tilluft kanaler indikerer at filter ikke er eller har vært riktig montert. I avtrekkskanaler kan det avsettes støv fra boligen. Dette bør rengjøres jevnlig med børste og støvsuger. I tillegg til dette bør hele systemet renses av en fagmann med et intervall på 3- 5 år for private boliger.