Våre tjenester

Unngå potensielle problemer i produksjonen og driftstans med forebyggende vedlikehold og rengjøring av ventilasjonen.

TjenesterRens med tørris


Video fra produsenten

Se video

Dokumentasjon

Vi leverer våre rapporter digitalt i pdf-format.


Spørsmål?

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Kontakt oss

Byggmester Eriksson & Kanalrens AS er en bedrift som har spesialisert seg på rensing av alle typer ventilasjonssystemer. Vårt arbeidsområde omfatter næringsbygg, industri, skoler, sykehus, barnehager, borettslag og private boliger.

Ventilasjonsrens

Vår rensemetode kalles tørrbørsting. Det benyttes ikke vann eller kjemikalier når vi renser komfort og industrianlegg. Vi rengjør vifter, varmebatterier, ventiler, kanaler og alle komponenter tilhørende et ventilasjonsanlegg. Rengjøring av kanalene utføres med roterende børster kombinert med undertrykk. Vi rengjør alle typer ventilasjonsanlegg.

Rens med tørris

Vi er en av få aktører på markedet som kan tilby rens med tørris. Dette er en metode som fjerner fastbrent fett og smuss som er umulig å fjerne ved hjelp av ordinære rengjøringsmetoder. Dette er også en effektiv metode for å rengjøre sotskader etter brann. Det viser seg også å ha en unik effekt på bl.a. svært skittent underlag som stål, skifer, murstein etc.Tørrisblåseren er en blåsemaskin som buker tørris pellets som blåse materiale. Pelletsen blir akselerert av trykkluft til supersonisk hastighet og påført det skitne materialet med en blåsepistol.

Skumrens

Rens med skum er en metode der roterende børster kombineres med oppvarmet skum. Ved hjelp av dette fettoppløsende skummet fjernes fett og olje enkelt. Skummet dreneres ut via egne plugger som festes i kanalene. Denne rensemetoden viser seg å være svært effektiv innenfor rens av ventilasjon ved restaurant og storkjøkken.

Videoinspeksjon

Vi har inspeksjonsutstyr som lett kommer til i kanaler og rør der man ikke kan utføre visuell kontroll. Vi kan også gjøre opptak av funn for igjen å løse problemet raskt og effektivt. Dette kan dokumenteres med egen film eller bilderapport.

Uskiftning av vifter og motorer.

Vi tilbyr utskiftning av vifter, motoror og mindre ventilasjonskomponenter.

Filterskift

For å oppnå optimal utnyttelse av et ventilasjonsanlegg er det viktig å følge innstallatørens anmodninger om intervall på filterskift. Dette fordi det i slike filter samler seg smuss, skitt, døde hudcelle og andre uønskede partikler som fanges opp i luften. Dersom ikke filter blir skiftet ihht. instruksjonen vil det hindre systemet i å rense luften skikkelig.

Renovering av ventilasjonsanlegg.

I forbindelse med renovering og rehabilitering av bygg kan det oppstå noen utfordringer ved ventilasjonsanleggene. Dette dreier seg ofte om ombygging av eksisterende kanalnett der kun deler av anlegget skal skiftes ut. Det kan også handle om rens av kanaler i etterkant av renovering av enkelte boenheter. Et kjent problem knyttet til dette er ofte at nye kanaler blir skjøtet på de eksistende hovedkanalene. Dersom det ikke gjennomføres en rens av de gamle kanalene før anlagget settes i gang vil byggestøv og gammelt smuss føres inn i den nye delen av anlegget. Dette er spesielt viktig dersom anlegg får nytt aggregat eller nye vifter. Økt trykk i anlegget vil periodevis løsne gammelt smuss periodevis som ellers ikke ville funnet veien ut i anlegget.

Tømrertjenester

Vi har lang erfaring innenfor tømring, og påtar oss også div. vedlikeholdsarbeider. Som en byggmesterbedrift utfører vi kvalitetsmessig alt fra ombygging og rehabilitering av bygninger til mindre vedlikeholdstjenester..

Dokumentasjon av utført arbeid.

Vi er stolt av å kunne dokumentere utført arbeid med grundige rapporter og bildedokumentasjon ved behov.

Støvprøver kan etter forespørsel utføres både før og etter rens.

Videoinspeksjon kan vedlegges rapporten derom det er ønskelig. For hvert oppdrag blir det utarbeidet en arbeidsrapport som viser bilder før og etter rens samt forslag til utbedring dersom vi observerer avvik og feil ved anlegget. Dette kan for eksempel være varme motorer, defekte motorer og feilaktige påkoblinger. Viktigheten med en arbeidsrapport vil være å få kartlagt ventilasjonsanleggets tilstand for oppdragsgiver.