Inneklimaproblematikk

For beboere i eneboliger, rekkehus og leiligheter som har installert ventilasjon i boligen er det viktig å vedlikeholde systemet for å opprettholde et godt inneklima.

TjenesterDokumentasjon

Vi leverer våre rapporter digitalt i pdf-format.


Spørsmål?

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Kontakt oss

Viktig fakta om mugg.

Dersom ditt hjem har muggproblemer bør man ta problemet på alvor! Eksponering for muggsopp kan føre til helseproblemer for deg og din familie, inkludert luftveisproblemer, astma og allergiske reaksjoner.

Du kan redusere muggvekst ved å redusere mengden av luft fuktighet i ditt hjem. Du kan gjøre dette ved å ventilere tørketromler, bad og andre kilder som genererer fuktighet. Du kan også bruke isolasjon for å redusere kondens på kalde overflater som gulv, tak, vegger og rør.

I områder der fuktighet er et vanlig problem, bør du vurdere å ikke ha teppe. Betonggulv kan være et høyfuktighets område som har hyppig kondens. Muggsopp kan vokse på alle typer stoff der fuktighet kan være tilstede, alt fra teppe, papir og treverk.

Muggvekst kan føre til alvorlige helseproblemer og må behandles så snart som mulig. Dersom du oppdager et muggproblem i hjemmet ditt, må du søke profesjonell hjelp umiddelbart for å gjennomføre en full inspeksjon og en komplett muggutbedringstiltak. Muggutbedring er nødvendig da det kan hindre flere alvorlige helsemessige skader.

Astma og andre luftveisplager.

Ventilasjonsrengjøring på egen hånd vil ikke være tilstrekkelig til å få et optimalt inneklima. Rensearbeider bør utføres av profesjonelle som har den nødvendige kunnskapen på området. Astmaanfall kan ofte være utløst av utendørs allergier og andre påviknings kilder. Men ved profesjonell ventilasjonsrens kan symptomer på astma bli sterkt redusert. Det vil bli færre allergener i inneklima da luften du puster inn vil være ren og frisk.

Vi vet med sikkerhet at luftekanaler kan bidra til astma og andre luftveisproblemer. Når du får ditt hjem profesjonelt renset, vil støv og mugg i kanalene fjernes. Dette betyr at det vil være en massiv reduksjon i omfanget av partikler og irritanter som ellers ville sirkulert rundt i hele huset.

Etter en profesjonell ventilasjonsrengjøring vil du og din familie kunne puste sunnere og renere luft. Dersom du får dine ventilasjonskanaler rengjort regelmessig, kan dette lindre ulike luftveisplager.

Sick Building Syndrome

Dette begrepet brukes til å beskrive situasjoner der beboerne opplever akutte helse og komfort effekter som ser ut til å være knyttet til tid brukt i en bygning der ingen spesifikk sykdom eller årsak er identifisert.

Indikatorer for "Sick Building Syndrome".

Beboerne klager over symptomer assosiert med akutt ubehag, f.eks hodepine, øye, nese eller hals irritasjon, tørr hoste, tørr eller kløende hud, svimmelhet og kvalme, konsentrasjonsvansker, tretthet, og følsomhet for lukt. Årsaken til symptomene er ikke kjent. De fleste av de som klaget, rapporterte lindring snart etter å forlate bygningen.