Ulike ventilasjonstyper

For beboere i eneboliger, rekkehus og leiligheter som har installert ventilasjon i boligen er det viktig å vedlikeholde systemet for å opprettholde et godt inneklima.

TjenesterDokumentasjon

Vi leverer våre rapporter digitalt i pdf-format.


Spørsmål?

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Kontakt oss

Naturlig ventilasjon

Ved naturlig ventilasjon er det oppdriftskrefter og vind som sørger for at lufta skiftes ut. Oppdriftskraften oppstår på grunn av at varm luft har lavere tetthet enn kald luft. Varm luft inne i en bygning vil derfor presse mot taket og øvre deler av vegger, mens kald uteluft vil presse utenfra mor veggene i den nedre delen av bygningen. Jo større temperatudifferanse det er mellom inne og ute, jo kraftigere luftstrøm. Trykkforskjellen blir også større jo høyere bygningen er. Oppdriftsventilasjon kalles ofte for skorsteinseffekt fordi det er tilsvarende det som skjer i en skorstein når vi fyrer. Kraften er forholdsvis svak, og fordi kraften avtar med minkende temperaturdifferanse mellom ute og inne, så vil denne virke dårlig om sommeren når temperaturforskjellen mellom inne og ute er liten.

Den andre formen for drivkraft som brukes i naturlig ventilasjon er vind. Vindkreftene gjør at luft vil strømme gjennom bygningen fra lo- til le side ved at luften lager et oppstuvningstrykk på losiden og et sug på lesiden. Dette kan gjennom avanserte løsninger kombineres med løsninger for oppdriftsventilasjon. Hovedproblemet med naturlig ventilasjon er at den ikke alltid er tilgjengelig og at det ikke kan gjenvinnes energi fra avtrekksluften. Dersom bygningen ligger i trafikkerte eller støyende omgivelser vil forunrensninger og støy lett skape problemer.

Mekanisk avtrekk

Ved mekanisk ventilasjon brukes vifter for å bevege luften gjennom bygningen. I sin enkleste form består mekanisk ventilasjon av en vifte som suger brukt luft ut av bygningen, mens frisk luft strømmer inn gjennom åpninger ( ventiler) i ytterveggen. Problemer med denne løsningen er at den kalde lufta som trekkers inn lett kan skape trekk. Det er også liten mulighet for å gjenvinne energien som er i avtrekkslufta.

Mekanisk balansert ventilasjon

Mekaniske ventilasjoinsanlegg som brukes i moderne bygninger har rensing av luften, gjenvinning av energi i den brukte luften, forvarming slik at luften kan tilføres med en temperatur som ikke skaper trekk. Ventilasjonen kan også brukerstyres slik at tilført luftmengde tilpasses behovet. Ulempen med tradisjonell ventilasjon er støy og at viftene bruker forholdsvis mye elektrisk energi.

Hybrid ventilasjon

Ved hybrid ventilasjon forsøker man å bruke naturlige drivkrefter når disse er tilgjengelige. Under andre forhold brukes vifter som drivkraft. Hybrid ventilasjon kan gis en rekke utforminger. For at slike anlegg skal virke må den motstanden som luften møter være svært liten. Det betyr store åpninger og kanaler. Gevinsten ved å bruke naturlige drivkrefter i slike anlegg med liten strømningsmotstand er svært beskjeden. Det kan derfor være en like god løsning å ha mekanisk ventilasjonsanlegg med lav strømingsmotstand.